1. Informació a l’usuari

OSONA ACTIVA, en endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel que es facilita la següent informació del tractament.

Objecte del tractament: mantenir una relació informativa i comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realçar el tractament son:

 • Remissió de comunicacions informatives i comercials sempre i quan s’hagi autoritzat prèviament, per email, SMS,MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
 • Realitzar estudis estadístics si fos necessari.
 • Tramitar qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de les formes de contacte que es posa a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir l’objecte del tractament i quan ja no sigui necessari per a la finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (adpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: OSONA ACTIVA Avinguda Ildefons Cerdà, 68-70, – 08540 Centelles, Barcelona. Email: osonaactiva@osonaactiva.com

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

OSONA ACTIVA, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que es pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE n úm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

OSONA ACTIVA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació prèvia d’avisar o posar en coneixement dels usuaris de dites obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web de OSONA ACTIVA.

DADES IDENTIFICATIVES

 • Titular: Aleix Moya
 • Denominació comercial: OSONA ACTIVA HOUSE SL
 • NIF: B67356766
 • Domicili social: Avinguda Ildefons Cerdà, 68-70, 08540 Centelles – Barcelona
 • Correu electrònic: osanaactiva@osonaactiva.com
 • Telèfon: 938 81 30 38
 • Lloc web OSONAACTIVA.COM
 1. DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, son de propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la que varen ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereixen en qualsevol cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de http://www.osonaactiva.com/

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic osonaactiva@osonaactiva.com

 • EXTENSIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficient la navegació i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i número d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però beneficiosa per l’usuari.

Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el coneixement previ de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions dels seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des de el lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs webs. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectiu llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del redireccionament al lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercer publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant, i en compliment del disposat en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició del tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada, o en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, se li demana que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el RESPONSALBE no descarta la possibilitat de que existeixen certs errors de programació, o que se succeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de les pàgines, el número de visites realitzades als servidors web, l’odre de visites, el punt d’accés…

 • LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen els texts legals, així como qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.