Portes temps intentant vendre casa teva i no t’ofereixen el preu desitjat? Avui en dia, hi ha molts propietaris que decideixen llogar el pis o la casa i posar-la a la venta. En aquets casos, aquí et deixem uns consells:

Llogar el pis m’afectarà en el moment de vendre?

En el moment de llogar l’habitatge hauràs de pensar en una sèrie de punts que aquí et detallem:

  • El futur inquilí estarà disposat a ensenyar el pis? Hem de saber que quan es firma un contracte de lloguer el propietari no pot entrar quan vulgui, és complicat vendre un immoble sense que el futur comprador no hagi visitat la vivenda.
  • Has de decidir si vols que el inquilí tingui dret a tempteig i especificar-ho en el contracte de lloguer tant si vols que el tingui com si no. (més endavant especifiquem que es aquest dret)
  • Pensar en un preu de lloguer adequat, ja que si es un bon lloguer pot ser un atractiu per el futur comprador.

Que has de saber com a comprador?

  • Començaràs a cobrar la renda en el moment que la compravenda es faci efectiva. Només podries pujar-l’hi la renta segons lo estipulat en el contracte de lloguer, que normalment sol ser el IPC.
  • Hauràs de saber si el habitatge te càrregues o impostos pendents, que això un assessor de la immobiliària pot esbrinar-ho o bé anant al registre de la propietat i demanant una còpia simple. Si hi hagués alguna que no has pogut saber durant el procés de la compra el notari et notificaria el estat de les càrregues o impostos pendents abans de la firma, ja que tenen la obligació d’informar-te.
  • Un cop el pis sigui teu, hauràs de respectar i complir el contracte de lloguer signat, la llei protegeix al arrendatari. Això no vol dir que si el inquilí incompleix amb les seves obligacions tu tindràs el dret de rescindir el contracte de forma judicial i demanar el desnonament del immoble.
  • Demanar una còpia del contracte de lloguer per saber quin any es va firmar el contracte de lloguer per saber quina era llei d’arrendaments urbans en el moment de la firma de contracte, ja que depenen del any d’aquesta firma s’aplica una llei o una altre. També es bo saber a quins acords van arribar perquè hauràs de respectar el contracte firmat.

Recomenacions

El nostre consell, és obrir un canal de comunicació clar i obert amb el llogater des de que decideixis posar en venda l’habitatge. Exposar les teves intencions clarament i intentar arribar a un acord evitarà problemes i farà el procés molt més fluid. Tingues en compte que la col·laboració de l’arrendatari serà clau perquè els potencials compradors puguin fer visites al pis. Una bona comunicació sempre ajuda a facilitar els tractes.

S’ha de fer amb tot el respecte i la importància que mereix, protegint el lliure dret del propietari a vendre i els drets de l’inquilí. Tenim de tindre en compte que no deixa de ser la seva casa, un dels béns més importants en la vida de qualsevol persona.

Dret a tanteig i retracte

L’article 568-1 del Codi Civil de Catalunya els defineix pel que fa al tanteig, com aquell dret d’adquisició preferent que faculta al seu titular per a adquirir a títol onerós un bé en les mateixes condicions pactades amb un altre adquirent; i el retracte, com aquell dret d’aquisició preferent que faculta al seu titular per subrogar-se al lloc de l’adquirent en les mateixes condicions convingudes en un negoci jurídic onerós un cop ha tingut lloc la transmissió.

Això és com el futbol, pot donar-se el cas que la persona que resideix en l’habitatge tingui dret de tanteig per a executar la compra. És important ja que en últim moment pot exercir aquest dret estipulat en el seu contracte.

Quan puc pujar el IPC del contracte de lloguer?

Les actualitzacions del lloguer es duen a terme durant la vigència del contracte de lloguer, i es realitzen anualment, d’acord a l’Índex de Preus de Consum (IPC) o a qualsevol altre indicador pactat per les parts com és el cas de l’Índex Actualitzador de Contractes de Lloguer (ARCA).

En l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), anualment podem actualitzar les rendes del nostre lloguer amb l’índex marcat en el nostre contracte i, sempre tenint en compte que aquesta actualització es farà prenent com a mes de referència per a la revisió el que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data de revisió del contracte.

El nostre consell és que sempre et dirigeixis a un professional que et pugui assessorar quina es la millor opció.