Aquí t’explicaré tots els passos que es fan.

Quin preu vull i quin preu és el adequat per vendre

Escollir el preu és una de les decisions més difícils a l’hora de vendre, dintre d’aquesta decisió hi ha molts factors, a part del preu de mercat, que nosaltres recomanem que un expert immobiliari t’assessori per conèixer la realitat del mercat.

També existeix un aspecte personal, quina necessitat real tinc. Ningú vol vendre sota de preu de mercat, però com saber quin és. El més aconsellable és anar a un professional, que és una persona imparcial, on et donarà un preu acorda amb la realitat de mercat. Vosaltres sempre teniu l’última paraula.

Un cop escollit el preu s’haurà de tenir en compte:

Fotografies

És un apartat molt important ja que es la primera imatge que tindrà el futur comprador de casa teva. Sempre es important fer-les amb un dia de sol, la casa neta i ordenada, per poder treure el màxim potencial.

Bona descripció

Si les fotografies agraden, el segon apartat on els possibles compradors de l’habitatge aniran és a la descripció, els hi has d’explicar tal i com és, ja que a les fotografies no es veu tot. Ressaltar tot allò que diferencia casa teva de les demés, ja que les petites diferencies d’una a altre pot fer decantar la decisió a favor teu.

Certificat energètic

És un document obligatori per el fet de voler posar la casa a la venda. Sempre es millor fer-ho en el moment que has decidit vendre la casa i no esperar a tenir el comprador.

El dia 1 de juny del 2013 va entrar en vigor el procediment de certificació energètica dels edificis, d’acord amb el Reial Decret 235/2013.

A Catalunya conviuen diferents tipus d’edificis, segons la normativa de construcció que s’ha anat aprovant i aplicant al llarg dels anys.

L’any de construcció de l’edifici és important a l’hora de saber quina normativa tèrmica aplicava en la seva construcció i per tant ens permet conèixer el comportament tèrmic dels diferents tancaments que composen l’edifici.

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.

Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.

Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduïr la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

Per a més informació:

www.icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/

Tenir la casa correctament registrada en el registre de la propietat

El registre de la propietat serveix per a proporcionar seguretat jurídica al tràfic immobiliari i protegir al titular inscrit i a tercers que confien en el contingut dels drets publicats, garantint-los la seva exactitud.

Per saber-ho es pot demanar una còpia simple en el mateix registre de la propietat. Aquí deixo l’enllaç de la seva pàgina web.

www.registradors.cat

Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Sense aquest document no es pot vendre o comprar l’habitatge.

La cèdula d’habitabilitat la van donar el dia de la compravenda, aquesta tenen una caducitat de 10 o 15 anys, superat aquest temps un professional haurà de renovar-te-la. En cas de no haver-la fet mai per l’antiguitat de la casa, abans de fer anar un arquitecte, s’ha de comprovar que l’habitatge estigui ben registrat en el registre de la propietat.

Per a mes informació:

www.habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/

Tinc un comprador interessat, quins passos haig de seguir?

Reserva

Les agències immobiliàries acostumem a demanar una reserva, sol ser una quantitat simbòlica, com a compromís de què els compradors volen la casa. Aquesta reserva se sol fer abans del contracte d’arres i no és vinculant per cap de les parts, és una mera formalització per demostrar l’interès de voler adquirir la propietat i que la part compradora pugui anar a buscar el finançament necessària amb una certa tranquil·litat.

Contracte d’arres

El contracte d’arres és una formalització de la compravenda abans d’anar el notari. Nosaltres recomanem que siguin unes arres penitencials, ja que aquestes, obliguen a la part venedora a tornar el doble en el cas que no volguessin firmar, en el cas que els compradors perdrien la quantitat entrega sense dret a reclamar la quantitat entregada.

A continuació us detallem els diferents contractes d’arres:

· Arres penitencials: són aquelles que autoritzen qualsevol de les dues parts a deslligar-se lícitament del compliment del contracte, perdent-les el comprador si aquest se’n penedeix o havent-les de retornar doblades el venedor si aquest en desisteix.

· Arres confirmatòries: corresponen al lliurament d’una quantitat de diners, com a part proporcional del preu total d’una compravenda, que serveix per confirmar el contracte. Si una de les parts es fa enrere, la part contrària podrà escollir entre exigir el compliment del contracte o exigir la resolució de l’obligació. En aquest cas, la part perjudicada pot exigir una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

· Arres penals: funcionen com les arres confirmatòries, però al mateix temps predeterminen la indemnització en cas d’incompliment del contracte.

Anar al notari a formalitzar la compravenda de l’immoble.

Aquest últim pas és el més gratificant per a totes les parts, si es segueixen tots els passos adequadament, no té per què haver un problema en el moment d’anar al notari.